jump to navigation

Theodore Sturgeon “Mister Costello — kangelane” 12.10.2006

Posted by mr.Costello in Ulme.
Tags:
add a comment

Kui 90-aastate esimesel poolel otsisin endale virtuaalmaailmas kasutamiseks aliast, sai see valitud just Theodore Strugeoni lühijutu “Mister Costello — kangelane” nimitegelase järgi. Põhjused, mis mind just seda nime valima ajendasid, on tänaseks ilmselt muutunud, nii nagu olen muutunud minagi. Aga sellest ehk mõne aja pärast käesoleva kodulehe ennast tutvustavas alajaotuses.

Nüüd sain lõpuks aega ühe mind enim mõjutanud ulmejutu ülelugemiseks, digitaliseerimiseks ja ulmehuvilistele vabalt kättesaadavaks tegemiseks. Ja et keegi mind raamatupiraatluses ei süüdistaks, siis annan teada, et Raamatukoi raamatupoest on võimalus endale poolmuidu, vaid 100 krooni eest, soetada rahuldavas seisus kasutatud ulmekogumik “Lilled Algernonile”, kus nii see, kui teised väga head lood ära trükitud on.

Traagiline lugu mister Costellost räägib sellest, kuidas hea idee ühendada inimkond ühise eesmärgi nimel tegutsevaks tervikuks saab teostuse üsna õõvastavas vormis. Täpselt nii nagu kommunismi iseenesest õilsat põhiteesi “igaühelt vastavalt tema võimalustele ja igaühele vastavalt tema vajadustele” praktikas proletariaadi diktatuuri kaudu kehtestades saame totalitaarse riigi, mis on kommunismist nii kaugel nagu Kuu Päikesest. Aga samamoodi nagu kommunism ei ole iseenesest halb, ei ole halvad ka mister Costello ideed üksikisiku tähtsusetusest võrreldes inimkonna, kui tervikuga. Seda enam, et need ideed pole ju sugugi võõrad – idapoolsetes kultuurides on läbi aegade ühiskonna huve üksikisiku huvidest olulisemateks peetud.

Peamiselt võibki seda lugu võtta hoiatusena – hoiatusena mitte lasta kehtestada häid ideid ära solkivat diktatuuri. Mulle meeldis väga Jaanis Tali retsensiooni lõpupoint Ulmekirjanduse BAAS-is: “costellod ei saaks teps mitte tegutseda kui enamus inimestest laekurid poleks”. Kuid lisaksin sellele veel omaltpoolt, et inimesed, olge valvsad, igaühes teist peitub tükike costellot! Hoiduge eesmärkide saavutamisest jesuiitlikku “eesmärk pühitseb abinõu” põhimõtet rakendades! On vaks vahet, kas ühendada inimkond inimloomusele nii iseloomulike hirmu ja kahtlustuste abil või muuta hoopis inimloomust kui seesugust selliseks, et me enam kunagi hirmu tundma ei peaks!

Advertisements